بارمان صنعت برتر ایرانیان

بارمان صنعت برتر ایرانیان

درباره ما

شرکت بارمان صنعت، با هدف تامین قطعات صنعتی و تجهیزات تولیدی برای طیف متنوعی از صنایع کار خود را آغاز نمود. این شرکت، در این راه و طی سالها، ضمن ایجاد رابطه با تولیدکنندگان صاحب نام داخلی و واردات مستقیم تجهیزات صنعتی، شروع به ارایه خدمت رسانی به صنعت ایران نموده است. بسته های ویژه خدماتی که ضمن تامین و تجهیز کارخانجات بزرگ، شرایط همکاری را برای کارگاههای کوچک و متوسط نیز فراهم می آورند از دیگر مواردیست که بر اساس آرمان خود، به طراحی آنها پرداخته ایم. بارمان صنعت، با تامین طیف متنوعی از مایحتاج شرکتهای گوناگون تا به کنون موفق به کسب رضایت مشتریان خود گردیده است که این موجب افتخارست. کارخانجات و گارکاههای دولتی، خصوصی و نیمه دولتی از جمله بخش هایی هستند که طرف همکاری بارمان صنعت بوده اند

خدمات

تامین و توزیع تجهیزات صنعتی

تامین کننده تجهیزات صنایع نیروگاهی

تامین کننده تجهیزات صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

تامین کننده تجهیزات فولاد وسیمان

مشاوره سیستم های انرژی های خورشیدی،بادی

تصاویر کاری