درباره ما

معرفی کسب و کار

شركت آوندپلاست كرمان با مدیریت آقای سید سعید زمان زاده در سال 1389 با شعار «دستيابی به شايستگی، پايبندی به تعهدات» و با هدف اثرگذاری كلان در صنعت پلي‌اتيلن كشور فعاليت خود را در زمينه توليد لوله و اتصالات پلي‌اتيلن در استان كرمان آغاز نمودبزرگترين سرمايه و محرك اصلی رشدو توسعه در شركت آوندپلاست ، اعتماد مشتريان و بهترين پشتوانه برای آن ايمان و باور قلبی همه كاركنان به حفظ اين سرمايه است.پس با اتكا به اين دو استوار و محكم در مسيری رو به آينده گام برمی‌داریم

پیام مدیریت

شركت آوندپلاست كرمان در سال 1389 با شعار «دستيابی به شايستگی، پايبندی به تعهدات» و با هدف اثرگذاری كلان در صنعت پلي‌اتيلن كشور فعاليت خود را در زمينه توليد لوله و اتصالات پلي‌اتيلن در استان كرمان آغاز نمود.بزرگترين سرمايه و محرك اصلی رشد و توسعه در شركت آوندپلاست ، اعتماد مشتريان و بهترين پشتوانه برای آن ايمان و باور قلبی همه كاركنان به حفظ اين سرمايه است.پس با اتكا به اين دو ، استوار و محكم در مسيری رو به آينده گام برمی‌داريم .

ماموریت

برآورده نمودن انتظارات مشتريان التزام به رعايت استانداردهای ملی و جهانی حفظ محيط زيست به عنوان اصلی‌ترين ركن توسعه پايدار ايجاد محيطی سالم برای كاركنان.

چشم انداز

اعتماد مشتريان و بهترين پشتوانه برای آن ايمان و باور قلبی همه كاركنان به حفظ اين سرمايه است.پس با اتكا به اين دو ، استوار و محكم در مسيری رو به آينده گام برمی‌داريم .

گالری تصاویر