درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

مهندس حمیدرضا علیدوست

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

مهندس ابراهیم عیسایی

عضو هئیت مدیره

مهندس مرتضی علیدوست

عضو هئیت مدیره