درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

لیلا فالیزی فر

عضو هیئت مدیره

علیرضا مدبّری

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

مریم مدبری

نایب رئیس هیات مدیره