لطفا یک منو را به مکان منوی اصلی زیر اختصاص دهیدمنو

کار آفرینی

درباره ی عوامل موثر در تقویت کارآفرینی بیشتر بدانیم

کسب و کار
297بازدید

کارآفرین

خود ارزیابی و کسب آمادگی

زندگی کارآفرینانه، زندگی ساده و راحتی نیست. این افراد در میابند که باید برای رسیدن به رفاه اقتصادی، کسب درآمد بیشتر و همچنین رسیدن به رضایت شغلی، انرژی بیشتری صورت نمایند.

توانایی مقابله با مشکلات، محدودیتها و شکستها از ویژگیهای کارآفرینانه که باید آن را داشته باشند. ارزیابی ویژ گیهای شخصیتی و تواناییهای فرد، قبل از شروع کسب وکار توسط خود فرد، صورت میگیرد. کارآفرین از طریق پرسشنامه های مختلف نسبت به ارزیابی مهارت ها و تواناییهای خود اقدام نموده و مهارتهای نسبی و نیازهای آموزشی خود را مشخص می نماید.

بدیهی است که شروع یک کسب وکار جدید ریسکهای زیادی را به همراه دارد که البته با برنامه ریزی میتوان شانس موفقیت را بالا برد. بنابراین بهترین نقطه شروع آن است که نقاط قوت و ضعف خود را به عنوان دارنده یک کسب وکار بشناسید.

 

فرآیند کارآفرینی

فرصتهای کسب وکار، پایه ای برای فرآیند کارآفرینانه موفق می باشد. فرصت های کارآفرینی،شرایط مساعد برای اقدام در جهت ایجاد ارزش اقتصادی هستند. که این اقدامات به نتیجه برسد و که نرسد. یک فرصت کارآفرینانه شامل مجموعه ایده ها، باورها و اقداماتی است که به توانا کردن برای تولید کالاها و خدمات در آینده منجر می شود که در حال حاضر بازاری برای آنها وجود ندارد.

آنچه که در این مفهوم منحصر به فرد است، آن است که  این فرآیند یک فرد کارآفرین است که مجموعه متغیرهای غیر قابل اندازه گیری را به پیش می راند تا به آرمان و چشم انداز خودش برسد.

 

خلاقیت و نوآوری

در این مرحله، فرد کارآفرین باید از کشف فرصت نهفته در بازار، ایده های مناسب را اسوتخرا نماید. بدین متنی که از بین سرنخهای متعددی که باعث کشف این فرصت شده است، با استفاده از خلاقیتی که بوجود میآورد و پس از بررسی، یکی از آنها را انتخاب نموده و آن را با نوآوری و ابتکار عمل به ظهور برساند و به آن عینیت ببخشد. در حقیقت نوآوری، زمانی صورت می-گیرد که ایده، تبدیل به محصول یا خدمت شود و در نهایت، برای صاحب آن، کسب درآمد و سود بیشتر به همراه داشته باشد.

 

تحقیق و توسعه

در طول فرآیند راه اندازی یک کسب و کار، یکی از مهمترین مراحل، این است که یک کارآفرین بر اساس نیازهای بازار و خواسته های مشتریان و ایده هایی که در جهت مرتفع کردن آنها دارد، بتواند آن ایده ها را به یک مفهوم عینی و ملموس که مشخصات محصول را بیان میکند تبدیل نموده و در ادامه، این مفهوم را به یک نمونه ی عملی از محصول مورد نظر تبدیل و آن را در مرحله ی آزمون بازار و تحت شرایط واقعی تر به محک تجربه بگذارد. در این مرحله، کارآفرین فعالیتهایی را انجام میدهد تا بتواند محصول یا خدمتی را به بازار ارائه کند. این فعالیتها به عنوان پیش نیاز تولید می باشد. در این فصل فرآیند تحقیق و توسعه محصول جدید با شناسایی نیاز بازار شروع شده و در مراحل بعدی با ارائه ایده، غربال کردن و انتخاب ایده مناسب، به طراحی اولیه محصول پرداخته میشود.

 

آزمون بازار و مطالعه امکان سنجی

در این مرحله ایده ای که به عنوان ایده نهایی از مرحله تحقیق و توسعه بدست آمده است، از ابعاد مختلف مورد امکان سنجی قرار میگیرد. این امکان سنجی شامل آزمون بازار، امکان سنجی فنی، و امکان سنجی مالی میباشد. با آزمون بازار، فرصت بسیار خووبی برای کسب تجربه در زمینه ی عرضه ی کالا به بازار در اختیار کارآفرین قرار میگیرد؛ چرا که تا قبل از صرف هزینه ی گزاف برای تولید و عرضه ی کالا در مقیاس وسیع ، مسایل و مشکلات مربوط به کالا در همین مرحله کشف میشوند.

آزمون بازار، قابلیت محصول و کشش بازار را بررسی میکند و مشخص می کند که آیا مشتری برای محصول مذکور وجود دارد یا ک هامکان سنجی فنی، امکان تولید انبوه محصول، قابلیتهای تکمیلی، و ملزومات صنعتی را بیان میکند. امکان سنجی مالی نیز همانطور که از نام آن مشخص است، به بررسی ابعاد مالی، میزان سرمایه لازم، هزینه های تولیدی و اداری و. .. میپردازد.

تدوین مدل کسب وکار

از آنجاییکه ذهن بشر قادر نیست پدیده های پیچیده که متغیرهای فراوانی دارد را توصیف و تحلیل کند، همواره در صدد کاهش متغیرها و ساده سازی پدیده هاست. برای شکل دادن و فهم پدیده هوا در ذهن، از مفهومی به نام مدل استفاده میکنند. مدل کسب و کار نیز مدلی می باشود که فرد درصدد بیان کردن نحوه پولسازی کسب و کار میباشد.

مدل کسب و کار یک ابزار مفهومی شامل مجموعه بزرگی از اجزا و ارتباطات بین آنهاست و منطق کسب و کار یک شرکت را تبیین میکند.

 

تدوین طرح کسب وکار

اگر بخواهیم یک جایگزین مناسب برای رایزنیهای سنتی که برای جلب حمایت ذینفتان راه اندازی کسب وکار در گذشته انجام میشد انتخاب کنیم، طرح کسب وکار بهترین جایگزین در ایفای چنین نقشی است.

 

۸ طرح کسب وکار

عبارتست از نقشه ی راه ایجاد کسب وکار و دستورالعملی که تمام مراحل و اقدامات ایجاد کسب وکار را پیشبینی کرده است. به عبارت دیگر، طرح کسب وکار، سازماندهی فعالیتها برای ایجاد و توسعه کسب و کار جدید و راهنمای اقدامات کارآفرین است.

کیفیت تدوین طرح کسب و کار به توانایی تعریف روشن و انتقال موارد مربوط به همه ی ذینفان بستگی دارد. ذینفعان مهم عبارتست از؛ خانواده ی کارآفرین، مشتریان، سرمایه گذاران، مشاوران، کارکنان آینده، تشکلهای صنفی و دولت.

 

تهیه ی مجوزهای قانونی

یک فرد به عنوان کارآفرین یا متقاضی راه اندازی یک کسب وکار الزم است برای آغاز فعالیت مورد نظر خود پروانه و مجوز تأسیس را از مراکز و مراجع ذیصالح و مربوطه کسب نماید.

منظور از جواز یا پروانه کسب وکار؛ هر نوع مجوزی است که باید از اتحادیه هوای امور صنفی، اتاق بازرگانی و صنعت و معادن، وزارتخانه ها و یا سایر مراجع ذیصالح دریافت شود. گردآوری و تشکیل منابع به گفته ی کارشناسان امر، در راه اندازی انواع کسب و کارها برای کارآفرینان ، مهمترین مرحله در کنار شناسایی فرصتهای مناسب، توانایی و تأمین منابع مناسب برای شروع کسب و کاراست که البته در این بین، تأمین منابع مالی، یکی از مهمترین مرحله می باشد.

مجموعه نهادهایی که در یک کشور، نقش تامین مالی بنگاه ها را به عهده دارند و عرضه و تقاضای اعتبار را تنایم میکنند، بازار مالی آن کشور را تشکیل میدهند بازارهای مالی، جزء بسیار مهمی از نهادهای یک اقتصاد مولد کارآمد را هستند و کارایی بازار مالی، سبب دستیابی به موقع بنگاهها به منابع اعتباری، در شرایط رقابتی و با قیمت مناسب میشود.

 

سازماندهی

پس از اینکه منابع لازم جهت راه اندازی یک کسب وکار گردآوری گردید، بایستی این منابع در قالب و فرم خاصی که بهترین کارآیی را داشته باشند، قرار گیرد. این همان موضوع ساختار سازمانی میباشد.

 

مدیریت کسب وکارهای نوپا

کارآفرین پس از تأسیس، راه اندازی و کسب منابع ، باید آنها را در اجرای طرح کسب و کار بکار ببندد. مشکلات عملیاتی در اداره کسب وکار موضوعی است که به صورت عادی در همه ی کسب وکارها وجود دارد. در این راستا، فرد کارآفرین بایستی تواناییها و مهارتهایی در زمینه ی مدیریت منابع انسانی، مدیریت عملکرد، فروش و مالی داشته باشد.

 

رشد و توسعه کسب وکار

شرکتهایی که به نوآوری توجه نمیکنند، سرنوشتی جز نابودی نخواهند داشت. کسب وکارهایی که از نظر مالی موفقیت داشته اند، اغلب تلاش میکنند تا کسب وکار نوآورانه دیگر را صاحب شوند و بدین طریق از رشد خود اطمینان یابند.

در عصر حاضر برای بقاء و پیشرفت و حتی حفظ وضع موجود، باید جریان نوجویی و نوآوری را در سازمان تداوم بخشید تا از رکود و نابودی آن جلوگیری شود. برای آنکه بتوان در دنیای متلاطم و متغیر به حیات ادامه داد، باید به نوآوری و خلاقیت روی آورد و ضمن شناخت تغییرات و تحولات محیط، برای رویارویی با آنها پاسخهای بدوی و تازه تدارک دید و همواره برای تأثیر پذیری از این تحولات بر آنها تأثیر نهاد. با چنین نگاهی به موضوع نوآوری، بایستی راهبردهایی جهت توسعه محصولات جدید انجام داد.

در این قسمت راهبردهای رشد همچون؛ ادغام، خرید، تنوع، فرانشویز و. .. بیان میگردد.

 

خروج از کسب وکار

کسب وکارهایی که به نوآوری توجه نمی کنند، سرنوشوتی جز نابودی نخواهند داشت. کسب وکارهایی که از نظر مالی موفقیت داشته اند، اغلب تلاش می کنند تا شرکت های نوآورانه ی دیگر را صاحب شوند و بدین طریق از رشد خود اطمینان یابند. همچنین تعدادی از شرکت ها تولید محصولات یا خدمات جدیدی را دنبال می کنند. در حالتی که کسب وکار در موقعیت ورشکستگی قرار میگیرد، باید بتواند با ایجاد نوآوری جدید خود را در بازار حفظ کند. در غیر اینصورت شکست خورده و از دور رقابت خارج میشود.

در چنین شرایطی باید فرد یا تیم کارآفرین اقداماتی را جهت خروچ از کسب وکار انجام دهند که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد؛ تسویه با کارکنان، تسویه با طلبکاران، بستن حسابهای مالی، رعایت قوانین مربوط به ورشکستگی مالی و… که هر کدام در فصل مربوطه تشریح خواهند شد.

کسب وکارهای مخاطره پذیر دارای پتانسیل بالاتر: به اندازۀ کافی بزرگ فکر کنید یکی از بزرگترین اشتباهاتی که کارآفرینان با انگیزه مرتکب میشود اشتباه استرات یک (راهبردی) است. آنها کوچک فکر میکنند و فکر کردن به یک کسب و کار ساده و کوچک در یک چهارچوب آسانتر و کم ریسک تر و قابل مدیریت، کاما منطقی است اما معمولا عکس این قضیه صدق میکند؛ شانس بقا و موفقیت این کسب و کارها که فقط جایگزینی برای شغل افراد هستند کمتر است و اگر هم بقا داشته باشند از نظر مالی پاداش کمتری را به همراه خواهند داشت. به گفتۀ فردی که مؤسس کسب و کارهای بسیاری بوده است: «تا زمانی که یک کسب و کار حداقل ۵ برابر حقوق

فعلی شما را به شما ندهد ارزش ریسک کردن و عرق ریختن ندارد »

تعداد زیادی از کارآفرینان بزرگ وجود دارند که کسب و کار مخاطره پذیر خود را در بین ۱۲ تا ۴۲ سالگی شان راه اندازی کرده اند گرچه قدرت کسب و کارهای مخاطره پذیر جدید به نفع »جوانان در شروع کار« است اما سن وسال هیچ مانعی برای ورود نیست. یک تحقیق نشان داد که ۱۸ درصد از بنیان گذاران شرکتها، بالای ۳۲ سال بودند که کار کارآفرینی خود را شروع کرده اند،

اکثریت افراد بین ۴۲ تا ۳۲ سال بوده و تنها یک چهارم آن ۱۵ ساله بوده اند.

 

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر از خدمات آنلاین مهرپل به سایت شرکت مهرپل مراجعه فرمائید .

ارسال پاسخ

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/mehrpoln/public_html/mag/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 486